Sınıf I
,
Open bite
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 19
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Açık kapanış
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • IPR
 • Ön Restoratif
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5)
Courtesy of Dr. H. Sik Park 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 24 + 18 = 42
 • Mandibular: 24 + 18 = 42

Yorumlar

 • Sequential distalization on the right side
 • Arch form corrected
 • Space gained on 2.2 distal area for the restoration
 • IPR on lower incisors
 • Extrusion of both incisors to increase overjet

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded