Sınıf II böl 1
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Kenardan kenara kapanış
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Elastikler: Sınıf II
,
Elastikler: Sınıf III
,
Distalizasyon
,
Mesiyalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
First premolar extraction
,
IPR
,
Boşluk Kapatma

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 24
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf II böl 1
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Kenardan kenara kapanış
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Elastikler: Sınıf II
 • Elastikler: Sınıf III
 • Distalizasyon
 • Diş çekme (ekstraksiyon)
 • Mesiyalizasyon
 • Ektrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • İntrüzyon
 • Ekspansiyon
 • Retraksiyon
 • Proklinasyon
 • Birinci Küçük Azı Dişi ekstraksiyonu
 • IPR
 • Boşluk Kapatma
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 4.4 (LR4)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 3.1 (LL1)
 • Optimized Multi-plane (G4) on Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 2.4 (UL4), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 3.3 (LL3)
Courtesy of Dr. K. Fei Fong 2020

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Class II relationship maintained
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 21 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 57 + 11 + 15 = 83
 • Mandibular: 57 + 11 + 15 = 83

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Yorumlar

 • On the left side, Class I occlusion was easy to achieve by using Align sequential distalization protocol
 • On the right side, distalization was more difficult because of the impacted third molar, therefore we decided to extract the tooth 1.4  to achieve Class II molar occlusion and relief upper right crowding
 • Class III elastics were used on the right side to help molar mesialization
 • We used Class II elastics on the right side to help posterior teeth distalization
 • This patients treatment went fairly easy because the Invisalign system can provide both stable anchorage and staging design which was very important for the final treatment results

Alıkoyma

 • Maxillary: Other clear
 • Mandibular: Other clear