1625814

Courtesy of Dr. Castroflorio

 

1698091

Courtesy of Dr. Windsheimer

1333752

Courtesy of Dr. Windsheimer

465673

Courtesy of Dr. Felkai

1761062

Courtesy of Dr. Gentile

1458197

Courtesy of Dr. Felkai

305175

Courtesy of Dr. Felkai

641668

Courtesy of Dr. Cambria