Sınıf III
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Asimetrik arklar
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Mesiyalizasyon
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
IPR
Courtesy of Dr. B. Wang, 2020
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 27
 • Gender: female
 • Invisalign Submission Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 15 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 27 + 16 = 43
 • Mandibulary: 27 + 16 = 43

Aligner Wear time

 • 1 week

Alıkoyma

 • Maxillary: Hawley
 • Mandibular: Hawley

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • This is a pre surgical case
 • Orthognathic surgery: Le fort I osteotomy for maxilla tipping and decanting, bilateral sagittal split ramus osteotomy for mandible setback and derotation
 • Post surgical orthodontics: optimize and stabilize maxilla and mandible position after surgery, coordinate upper and lower dental arch, IPR was carried out to correct Bolton discrepancy in the anterior region, alignment, derotation and decompensation of both upper and lower teeth, detailing the upper and lower dental occlusal relationship

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged422