Tanı özeti
 • Class II div 2
 • Mandibular Retrognati
Courtesy of Dr. K. M. Muñoz 2020
Tanı özeti
 • Sınıf I
 • Mandibular orta hat sapması
 • Çapraşıklık
Courtesy of Dr. V. Laoamata 2020
Tanı özeti
 • Class II div 2
 • Kenardan kenara kapanış
 • Open bite
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Mandibular orta hat sapması
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
 • Ön Restoratif
Courtesy of Dr. K. sung Chung 2020
Tanı özeti
 • Class II div 2
 • Mandibular Retrognati
 • Deep bite
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Mandibular orta hat sapması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
Courtesy of Dr. T. Ortoneda 2020
Tanı özeti
 • Sınıf III
 • Boşluk
 • Diyastema
Courtesy of Dr. H. Ji 2020
Tanı özeti
 • Class II div 2
 • Artmış overjet
 • Mandibular Retrognati
 • Deep bite
 • Dar Ark
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
 • Boşluk
Courtesy of Dr. I. Gidarakou 2020
Tanı özeti
 • Sınıf I
 • Sınıf III
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Deep bite
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Maksiller orta hat sapması
 • Mandibular orta hat sapması
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
Courtesy of Dr. K. Fei Fong 2020
Tanı özeti
 • Open bite
Courtesy of Dr. F. Yuan 2020
Tanı özeti
 • Sınıf II böl 1
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Kenardan kenara kapanış
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
Courtesy of Dr. K. Fei Fong 2020
Tanı özeti
 • Sınıf I
 • Open bite
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
Courtesy of Dr. H. Sik Park 2019
Tanı özeti
 • Sınıf I
 • Mandibular orta hat sapması
Courtesy of Dr. V. Charris 2019
Tanı özeti
 • Sınıf I
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
Courtesy of Dr. C. Carvalho 2019
Tanı özeti
 • Sınıf II böl 1
 • Artmış overjet
 • Dar Ark
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
Courtesy of Dr. Q. Hong 2019
Tanı özeti
 • Sınıf III
 • Posterior Çapraz Kapanış
 • Çapraşıklık
Courtesy of Dr. O. Crotty 2019
Tanı özeti
 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Kenardan kenara kapanış
 • Dar Ark
 • Posterior Çapraz Kapanış
 • Asimetrik arklar
 • Boşluk
 • Diyastema
Courtesy of Dr. K. Malekian 2019
Tanı özeti
 • Sınıf III
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Deep bite
 • Dar Ark
 • Posterior Çapraz Kapanış
 • Asimetrik arklar
 • Maksiller orta hat sapması
 • Mandibular orta hat sapması
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
 • Boşluk
 • Diyastema
Courtesy of Dr. K. Malekian 2019
Tanı özeti
 • Sınıf II böl 1
 • Mandibular orta hat sapması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
Courtesy of Dr. J. Xiao 2019
Tanı özeti
 • Sınıf III
 • Mandibular Retrognati
 • Deep bite
 • Dar Ark
 • Posterior Çapraz Kapanış
 • Asimetrik arklar
 • Mandibular orta hat sapması
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
Courtesy of Dr. J. Xiao 2019
Tanı özeti
 • Sınıf II böl 1
 • Artmış overjet
 • Mandibular Retrognati
 • Deep bite
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Maksiller orta hat sapması
 • Mandibular orta hat sapması
 • Çapraşıklık
Courtesy of Dr. F. Zheng 2019
Tanı özeti
 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Dar Ark
 • Orta Hat Kayması
Courtesy of Dr. K. Kaku 2019
Tanı özeti
 • Sınıf III
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Çapraşıklık
Courtesy of Dr. V. Torres 2019