Şartlar ve koşullar

Şartlar ve koşullar

Sayın Dr.

Global Invisalign Galerisi Tedavi Gönderim Programı’na hoş geldiniz.
Align Technology, bu programla sizlere ve akranlarınıza Invisalign ile uygulanan örnek tedaviler sağlamayı amaçlar.

ALIGN WEB SİTELERİNİN (“web sitesi”) KULLANIMI AŞAĞIDAKİ ŞARTLARA BAĞLI KALINMASINI GEREKTİRİR.

Align Technology, Inc. ("Align") tarafından sağlanan web sitesine hoş geldiniz. Lütfen web sitesini kullanımınıza ilişkin olarak aşağıdaki şartlar ve koşulları gözden geçirin. Web sitesine erişim sağlayarak, siteyi kullanarak ya da siteden herhangi bir bilgi ve/veya materyal indirerek aşağıda yer alan bu şartlar ve koşullara (“Kullanım Koşulları”) uygunluk ve bağlılık göstermeyi kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarına uyum sağlamazsanız bu web sitesini kullanamazsınız. Bu web sitesinde, şartlarını gözetmeniz ve bu şartlara uyum göstermeniz gereken tescil bildirimleri ve telif hakkı bilgileri yer alabilir. “Siz” ifadesi ile web sitesinin ziyaretçisi veya kullanıcısı olarak size atıfta bulunulmaktadır. “Align” ve “biz” ifadeleri Align’a atıfta bulunmaktadır.

1. TIBBİ FERAGATNAME

Bu web sitesinde bulunan, ortodonti, dişçilik, medikal, sağlık koşulları, ürünler ve tedaviler ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere tüm bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerin eksiksiz olmadığı ve bir ortodontist, diş hekimi veya bir medikal uzmanla görüşmek, söz konusu kişilerden telefonla bilgi almak, onlara danışmak veya onlardan tavsiye almak gibi gereklilikleri ve yine ürün paketlerinde ve etiketlerinde bulunan bilgilerin geçerliliğini ortadan kaldırmadığını lütfen unutmayınız. Web sitesi kullanılarak elde edilen bilgiler kapsamlı değildir ve bütün ortodontik veya diş prosedürlerini veya tedavilerini kapsamamaktadır. Bu web sitesinde bulunan bilgiler ve diğer sitelerin bağlantıları sadece bilgilendirme amaçlıdır, bu bilgiler ve bağlantılar, sahip olabileceğiniz herhangi bir medikal durum için tıbbi tavsiye vermeyi amaçlamaz. Bu web sitesinin kullanımı bir doktor/hasta ilişkisi teşekkül etmez.

2. WEB SİTESİ İÇERİĞİNİN KULLANIMI.

Web sitesini ziyaret ederek ve kullanarak, en az 13 yaşında olduğunuzu belirtmiş olursunuz. Bunun yanı sıra, ülkenizde geçerli yasalara göre yetişkin olarak kabul edilmiyorsanız (yani reşit değilseniz), web sitesini ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda, ebeveyniniz veya yasal koruyucunuzun rızasını aldığınızı ve bu kişilerin Kullanım Koşullarını okuyup onayladığını kabul etmiş olursunuz. 13 YAŞINDAN KÜÇÜKSENİZ WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN. ÜLKENİZDE GEÇERLİ YASAL YETİŞKİNLİK YAŞINA ERİŞMEDİYSENİZ (ÖRNEĞİN REŞİT DEĞİLSENİZ), WEB SİTESİNİ AİLENİZİN VEYA YASAL KORUYUCUNUZUN ONAYINI ALMAKSIZIN KULLANMAYIN.

Bu Kullanım Koşullarına bağlı olarak, web sitesini, yeniden satış veya dağıtım haricinde, kişisel amaçlarla kullanımınız için sınırlı, kişisel, iptal edilebilir, münhasır olmayan ve başkalarına devredilemeyen bir lisans tarafınıza sunulur. Web sitesini, web sitesine erişimi ve web sitesi aracılığıyla erişilebilen içeriklerden herhangi birini, her hangi bir ticari amaçla yeniden üretmeyeceğinizi, çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, yeniden satışını yapmayacağınızı veya istismar etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Web sitesinde herhangi bir kamusal veya ticari amaçla bulunan materyallerin herhangi birini değiştirmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, yayınlamayacağınızı, iletmeyeceğinizi veya herhangi bir bağlı bilgisayara kopyalamayacağınızı veya yollamayacağınızı, herhangi bir medya aracında yayınlamayacağınızı kabul edersiniz. Bu web sitesinde bulunan herhangi bir materyali herhangi bir şekilde değiştirmeye izniniz yoktur.
Yukarıda açıkça belirtilmedikçe, bu web sitesinde yer alan hiçbir ifade, Align veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarının, ticari markasının, patentinin, telif hakkının; ima, itiraz hakkının düşmesi gibi nedenlerle haktan imtiyaza uğradığı yönünde yorumlanamaz.

3. KULLANICI TUTUMU

Web sitesini şu amaçlarla kullanmamayı kabul edersiniz:

  • web sitesinin ana konusuyla ilgili olmayan herhangi bir materyali yayınlamak veya iletmek;
  • yürürlükteki herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasa veya düzenlemenin ihlalini ihlal etmek veya talep etmek;
  • fikri mülkiyet hakları, sözleşme hakları ve gizlilik veya tanıtım hakları dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmek;
  • web sitesine, bilgisayar sunucularına veya web sitesinden erişilebilen kartlara müdahale edebilir veya bozabilir;
  • izin almaksızın başka kullanıcılara ait bilgilere erişmeye çalışmak, başka kullanıcıların dosyalarını, başka verileri ve şifrelerini kopyalamak veya değiştirmek; veya herhangi bir amaç doğrultusunda kullanıcıların adlarını, e-posta adreslerini veya diğer kişisel bilgilerini toplamak;
  • herhangi bir kişiyi taklit etmek, sahte bir şekilde belirtmek veya bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi yanlış beyan etmek;
  • başkalarının yasal haklarını suistimal etme, kötüye kullanmak, istismar etmek veya bu hakları ihlal etmek (örneğin gizlilik ve tanıtım hakları) ; ırkçı, etnik ayrımcı veya saldırgan dil kullanmak; veya yasadışı faaliyetleri tartışmak ve teşvik etmek; veya müstehcen/kaba dil kullanmak veya müstehcen görüntüleri (gerçek veya simüle edilmiş) talep etmek/göndermek;
  • yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz veya yasadışı faaliyetleri, korsanlığı veya suistimal edici, tehdit edici, müstehcen, hakaret ve iftira niteliğinde davranışları teşvik eden ya da kolaylaştıran bilgiler yaymak;
  • istenmeyen toplu e-postalar veya spam mailler göndermek veya bunların gönderilmesini kolaylaştırmak.

Web sitesini yukarıdaki bahsedilenlerden herhangi birini gerçekleştirmek amacıyla kullanmanız durumunda, Align tamamen kendi takdirine bağlı olarak, web sitesini kullanma yetkinizi iptal edebilir ve yasaların izin verdiği ölçüde hakkınızda işlem başlatabilir.

4. GERİ BİLDİRİM ve içerik gönderme

Bu web sitesine veya bu web sitesi aracılığıyla gönderilen ("Gönderi") yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, tavsiyeler, gönderiler veya materyaller Align tarafından gizli-olmayan karakterde kabul edilecektir. Gönderilerinizden kendinizin sorumlu olduğunu, Align'ın sorumlu olmadığını, ve yasal durumları da dahil olmak üzere gönderilerinizin bütün sorumluluğunu üstlendiğinizi kabul edersiniz. Bir Gönderi gerçekleştirdiğinizde, bu gönderinin üçüncü taraflarca gerçekleştirilebilecek herhangi bir hak talebinden ari olduğunu, gönderiyi gerçekleştirmeye hakkınız olduğunu belirtmiş sayılırsınız ve Gönderi ile ilgili herhangi bir iddiada tek sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. Kullanıcı (ve ebeveynleri veya yasal vasileri), Align'a genel geçerliliğe sahip, münhasır, kalıcı, geri dönüşü olmayan, telifsiz, koşulsuz ve tam olarak ödenmiş bir hak ve lisans vermeyi kabul etmedikçe bir gönderi yüklememelidir: (a) reklam dahil olmak üzere, hali hazırda mevcut olan veya gelecekte mevcut olacak herhangi bir medya, yazılım veya teknoloji kullanılarak yapılacak olan Gönderilerden üretilebilecek herhangi bir türev çalışma ile bağlantılı olarak veya Gönderinin herhangi bir kullanımına bağlantılı olarak, söz konusu gönderide ekli bulunan herhangi bir kişinin adının kullanımı bakımından münhasır olmayan hak doğrultusunda herhangi bir Gönderinin yapılması, yaptırılması, kullanımı, kopyalanması, yeniden üretilmesi, değiştirilmesi(b) Gönderinin veya gönderinin türev çalışmalarının kamuya açık olarak kullanımı veya gösterimi, dışa aktarılması, yayınlanması, iletimi, dağıtımı (doğrudan veya dolaylı olarak), lisanslanması, satışsa sunulması ve satılması, kiralanması veya ödünç verilmesi; ve (c) bu Kullanım Koşulları uyarınca web sitesine erişim ve kullanım hakkı haricinde, tazminat beklenmeksizin, üçüncü taraflara, söz konusu üçüncü tarafların başka taraflara alt lisanslar vermesi hakkı da dahil olmak üzere, alt lisans haklarının verilmesi.

5. WEB SİTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE SONLANDIRILMASI

Align, önceden haber vererek veya vermeyerek, web sitesini (veya onun herhangi bir bileşenini) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Align'ın, web sitesinde yapılan herhangi bir değişim, askıya alma veya sonlandırma için size veya üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Align, ayrıca, bu sitede açıklanan ürünlerde, hizmetlerde ve/veya programlarda herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilir. Bununla birlikte, Align, bu web sitesini güncellemek, iyileştirmek veya değiştirmek için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. DİĞER WEB SİTELERİ VE KAYNAKLAR

Web sitesini kullanan üçüncü taraflar, diğer web sitelerine ve kaynaklara bağlantı veya erişim sağlayabilir. Align, bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir, bu nedenle söz konusu sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden Align sorumlu tutulamaz ve bahsi geçen siteler ve kaynaklarda mevcut olan herhangi bir içerik, reklam, ürün veya diğer materyaller hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Align, bu sitelerde veya kaynaklarda bulunan veya bu site ve kaynaklar kullanılarak erişilen herhangi bir içerik, ürün veya web sitelerinin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen veya bunlardan kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir kayıp veya zarar için doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluk kabul etmez.

7. GIZLILIK

Web sitesi üzerinden kayıt ve diğer bilgilerinizi toplayabiliriz. Bu bilgilerin toplanması ve kullanımı, mevcut Gizlilik Beyanımıza tabidir. Gizlilik Beyanı ayrıca bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve bu bilgilere erişim hakkına kimlerin sahip olduğunu da açıklar.

8. GARANTİ KOŞULLARI

WEB SİTESİNİ VE WEB SİTESİNİN İÇERİĞİNİ SADECE KENDİ RİSKLERİNİZİ GÖZE ALARAK KULLANIRSINIZ. WEB SİTESİ VE WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" TEMELİNDE VE SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. ALIGN, TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ, ÖZEL AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME GARANTİSİ DE DAHİL OLMAK FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. WEB SİTESİNİN VE WEB SİTESİ İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞUNU, BÜTÜNSELLİĞİNİ VEYA KULLANIŞLILIĞINI GARANTİ ETMEYİZ VE WEB SİTE VE WEB SİTESİ İÇERİKLERİNE KENDİ RİSKLERİNİZ DAHİLİNDE GÜVENİRSİNİZ. WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MATERYAL RIZANIZ VE KENDİ RİSKİNİZ DAHİLİNDE ELDE EDİLMEKTE OLUP, HERHANGİ BİR MATERYALİN KULLANIMINDAN, İNDİRİLMESİNDEN VEYA HERHANGİ BİR MATERYALE ERİŞİMİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASAR VEYA VERİ KAYBI DURUMUNDA TEK SORUMLU SİZ OLURSUNUZ. Sizin tarafınızdan, Align'dan veya web sitesi aracılığıyla veya web sitesinde elde edilen herhangi bir tavsiye veya bilgi, sözlü veya yazılı, şartlarda açık bir şekilde belirtilmediği sürece, herhangi bir garanti oluşturmayacaktır. BAZI DEVLETLER, GARANTİ FERAGATİNİ YASAKLAMIŞ OLABİLİR VE BUNA BAĞLI OLARAK FARKLI DEVLETLERDE FARKLI HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

9. SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI

ALIGN VE WEB SİTESİNİ OLUŞTURMA, ÜRETME YA DA DAĞITIM AŞAMASINA DAHİL OLAN HERHANGİ BİR TARAF, BU TARAFLARIN YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, İŞTİRAKLERİ, ÇALIŞANLARI, BAĞLI ŞİRKETLERİ, TEMSİLCİLERİ, ORTAKLARI, HALEFLERİ VE DEVRALAN TARAFLARI (İLGİLİ TARAFLAR), WEB SİTESİ VE WEB SİTESİ İÇERİĞİNİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN KAR, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ VEYA BAŞKA BİR SOMUT KAYIPLA İLİŞKİLİ ZARARLAR (ALIGN BU ZARAR OLASILIKLARINA DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ) DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYI, TESADÜFİ, ÖZEL, SONUCU OLAN VEYA ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA İLGİLİ TARAFLAR WEB SİTESİNİ VE WEB SİTESİ İÇERİĞİNİ (GARANTİ TALEPLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) KULLANIMINIZDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA İLİŞKİLİ, FORUMDAN VE EYLEM YA DA TALEBİN YÜZ DOLARI (100 $) AŞAN BİR SÖZLEŞME, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA BENZERİNE DAYANMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK TAM YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEYECEKTİR. BAZI EYALETLERDE SONUÇLAR DOĞURAN VEYA TESADÜFİ ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR YA DA SADECE YÜRÜRLÜKTEKİ YASANIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLABİLİR.

10. TELİF HAKKI/FİKRİ MÜLKİYET HAKKI İHLALİ.

Align, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve aynı şeyi yapmanızı gerektirir. Başkalarının telif haklarını veya fikri mülkiyet haklarını sürekli ihlal edenlerin erişim haklarını sona erdirmek Align'in politikasıdır. Çalışmanızın web sitesinde telif hakkı veya başka bir fikri mülkiyet ihlali oluşturacak şekilde yayınlandığını düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki adresteki Hizala ile iletişime geçin ve aşağıdaki bilgileri verin: (1) yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası telif hakkı veya fikri mülkiyet haklarının sahibi adına hareket etmek; (2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz çalışmanın bir açıklaması ve ihlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin bulunduğu web sitesinde URL’nin veya diğer belirli bir yerin tanımlanması; (3) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz; (4) itiraz ettiğiniz kullanımın mal sahibi, vekili veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine inancı olduğuna dair bir inancınız olduğunu; ve (5) Sizin tarafınızdan, ihbar cezası altında yapılmış, bildiriminizdeki yukarıdaki bilgilerin doğruluğundan ve mal sahibinin adına hareket etme hakkına sahip olduğunuzu ve

Dikkat: Telif Hakkı Temsilcisi
Attention: Copyright Agent
E-posta: copyrightagent@aligntech.com

11. TAZMİNAT

Align ve İlgili Taraflara, web sitesini veya web sitesi içeriğini kullanımınızdan, bu Kullanım Koşullarının ihlalinden ya da başka bir kişi veya kuruluşun haklarını ihlalinizden doğan ya da bunlarla ilişkili herhangi bir maliyet, zarar, harcama ve avukat ücretleri dahil olmak üzere herhangi yükümlülükten dolayı tazminat ödeyeceğinizi ve taraflara halel getirmeyeceğinizi kabul edersiniz.

12. BİLDİRİMLER

Bildirimler e-posta üzerinden yapılabilir. Ayrıca Align bu Kullanım Koşullarında veya web sitesinde, genellikle web sitesinde olmak üzere size bildirimler veya bildirim bağlantıları göstererek bildirimler sunar.

13. HUKUKİ İHTİLAFLAR

Bu Kullanım Koşulları ve Align ile olan ilişkiniz, yasa hükümleri ihtilafı dikkate alınmaksızın Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir. Siz ve Align, Amerika Birleşik Devletleri, Santa Clara eyaletinde bulunan mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı yetkisine başvurmayı kabul edersiniz.

14. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu Kullanım Koşullarını, değiştirilen şartları web sitesinde yayınlayarak istediğimiz zaman değiştirebiliriz ve bu Kullanım Koşullarını düzenli olarak gözden geçirmek sizin yükümlülüğünüzdedir. Tüm değişiklikler, ilk olarak web sitesinde yayınlandıktan 30 gün sonra otomatik olarak yürürlüğe girer. Herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden zamanda web sitesini kullanmanız, bu değişikliklerin bağlayıcı kabulünü teşkil eder.

15. GENEL

Bu Kullanım Koşulları, web sitesiyle ilgili olarak Sizinle Align arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve sizinle Align arasındaki tüm önceki sözleşmelerin ve mutabakatların yerine geçer. Align'ın bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü yerine getirmemesi, herhangi bir hükmün veya hakkın feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu Kullanım Koşullarının bir kısmının uygulanamaz olması halinde, uygulanamaz kısım, tarafların asıl niyetlerini yansıtmak için mümkün olduğu kadar uygulanabilir yasaya uygun olarak yorumlanacak ve hükümlerin geri kalanı tam olarak yürürlükte ve geçerli kalacaktır. Bu Kullanım Koşullarındaki Bölüm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 ve 15 Kullanım Koşullarının iptalinden sonra da geçerli olacaktır.
Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, e-posta adresinizi ve Kullanım Koşullarını talep ettiğinizi içeren bir yazı göndererek bu Kullanım Koşullarının bir kopyasını e-posta ile alabilirsiniz. Align Technology, Inc., 2560 Orchard Parkway, San Jose, California 95131, Attn: Invisalign Online Clinical Education Center.