Sınıf I
,
Dar Ark
,
Rotasyonlar
,
Boşluk
,
Diyastema

Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Boşluk Kapatma
,
Overtreatment
,
Elastikler: Sınıf II
Courtesy of Dr. H. Ji, 2020
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 13
 • Gender: male
 • Invisalign Submission Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 15 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 47 + 9 = 56
 • Mandibulary: 47 + 9 = 56

Aligner Wear time

 • 10 days to 1 week

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • It was amazing to see the effectiveness of the Optimized rotation attachment on the upper Lt. canine, this worked perfectly according to ClinCheck plan
 • This case has prolonged retention of deciduous molars which caused a compromise on the finishing
 • Implant treatment on missing lower premolars will be reassessed after the end of patients growth

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged428
Click to compare enlarged422