Sınıf I
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Boşluk
,
Ön Restoratif

Boşluk Kapatma
,
Restoratif
,
Veneers
Courtesy of Dr S. Ahn, 2024
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 29
 • Gender: male
 • Invisalign Submission Option: Invisalign Lite

Total Treatment Time

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 14 + 11 = 25
 • Mandibulary: 14 + 11 = 25

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Invisalign seems to be more useful for prosthetic orthodontic treatment.
 • It allows accurate planning of not only the mesiodistal position, but also the buccolingual position.
 • The buccolingual position is very important in non-prep dental veneers.
 • Invisalign is an irreplaceable treatment option when performing prosthodontic treatment.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged392