Class II div 2
,
Dar Ark
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Elastikler: Sınıf II
,
İntrüzyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 28
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Full

Tanı özeti

 • Sınıf II bölüm 2 ilişkisi
 • Dar Ark
 • Orta Hat Kayması
 • Mandibular orta hat sapması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • İntrüzyon
 • Spee Eğrisini Düzleştirme
 • IPR
 • Elastikler: Sınıf II
 • Power Ridge Feature on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized Extrusion Attachment (G3)
 • Multi-Tooth Extrusion Attachments (G4) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 4.3 (LR3), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4)
 • Precision Bite Ramp (G5) on Lingual 1.1 (UR1), Lingual 1.2 (UR2), Lingual 2.1 (UL1), Lingual 2.2 (UL2)
 • Pressure Areas (G5) on Lingual 4.1 (LR1), Lingual 4.2 (LR2), Lingual 4.3 (LR3), Lingual 3.1 (LL1), Lingual 3.2 (LL2), Lingual 3.3 (LL3)
 • Optimized DeepBite Attachments for Anchorage (G5) on Buccal 4.4 (LR4)
Courtesy of Dr. E. Rothier 2017

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 17 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 20 + 17 = 37
 • Mandibular: 18 + 17 = 35

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Yorumlar

 • Patient has a Class II on the left side and a midline deviation, we decided to improve the canine relationship and midline with posterior IPR and elastics, in order to use less elastics during the day and have a shorter treatment time.
 • We used posterior and anterior IPR in order to gain space without expansion for a better future stability.

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera
 • Mandibular: Fixed/Bonded