Sınıf I
,
Artmış overjet
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Ektrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Ameliyat Öncesi
Courtesy of Dr. T. Felkai, 2017
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 21
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 26 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 26 + 23 = 49
 • Mandibulary: 26 + 23 = 49

Aligner Wear time

 • 2 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Invisalign Aligner
 • Mandibular: Invisalign Aligner

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Significant improvement ofoverbite
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • we´ve started with surgically assisted Expansion of the upper jaw, followed by the first turn of aligners.
 • In the refinement has been the occlusion improved with precision button cuts and intermaxillar elastics

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390