Sınıf I
,
Sınıf II böl 1
,
Artmış overjet
,
Mandibular Retrognati
,
Open bite
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Elastikler: Sınıf II
,
Distalizasyon
,
 Spee Eğrisini Düzleştirme
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
IPR
Courtesy of Dr M. Conigliaro, 2018
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 28
 • Gender: male
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 24 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 46 + 11 = 57
 • Mandibulary: 21 + 11 = 32

Aligner Wear time

 • 2 hafta

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Significant improvement ofoverbite
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • The refinement had only aesthetic values and was used for a short duration

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

ClinCheck tedavi planı

Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged

Smartforce features

 • Power Ridge Feature on Buccal 1.2 (UR2), Lingual 1.2 (UR2)
 • Optimized Rotation Attachment (G3)
 • Optimized Extrusion Attachment (G3)
 • Optimized Multiplane Feature (G4)
 • Pressure Areas (G5) on Lingual 1.1 (UR1), Lingual 2.1 (UL1), Lingual 4.1 (LR1), Lingual 4.2 (LR2), Lingual 4.3 (LR3), Lingual 3.1 (LL1), Lingual 3.2 (LL2), Lingual 3.3 (LL3)
 • Optimized DeepBite Attachments for anchorage (G5)