Sınıf I
,
Açık kapanış

Ektrüzyon
,
İntrüzyon

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 25
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf I ilişkisi
 • Açık kapanış

Kullanımı

 • Ektrüzyon
 • İntrüzyon
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 1.4 (UR4), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 2.4 (UL4)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Pressure areas (G5) on Buccal 3.1 (LL1)
Courtesy of Dr G. Tong 2018

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
Ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 15 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 25 + 5 = 30
 • Mandibular: 26 + 7 = 33

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Yorumlar

 • First we lengthened the front teeth while pushing down the back teeth to achieve a good alignement.
 • Then we adjust the upper and lower midline of the teeth to align them.h

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: