Sınıf I
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
Alt kesici diş ekstraksiyonu
,
IPR
Courtesy of Dr D. Tung Vu, 2018
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 26
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 26 + 17 = 43
 • Mandibulary: 26 + 17 = 43

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Overjet iyileştirildi
 • Significant improvement ofoverbite
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Extracted 31 to correct crowding and retract lower incisors
 • IPR on upper anterior teeth and expand upper jaw to correct crowding/ anterior crossbite as well as control the Bolton ratio.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged426
Click to compare enlarged420