Sınıf II böl 1
,
Derin kapanış
,
Dar Ark
,
Orta Hat Kayması
,
Boşluk
,
Diyastema

Mandibular İlerleme
,
Distalizasyon
,
Mesiyalizasyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Faz I tedavisi / Önleyici

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 10
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Teen with MA

Tanı özeti

 • Sınıf II böl 1
 • Derin kapanış
 • Dar Ark
 • Orta Hat Kayması
 • Boşluk
 • Diyastema

Kullanımı

 • Distalizasyon
 • Mesiyalizasyon
 • Ekspansiyon
 • İntrüzyon
 • Faz I tedavisi / Önleyici
 • Mandibular İlerleme
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 4.d (LRd)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 4.2 (LR2)
 • Optimized multiplane (G4) on Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized deepbite attachments for anchorage (G5) on Buccal 3.d (LLd)
 • Pressure areas (G5) on Lingual 2.1 (UL1), Lingual 4.1 (LR1), Lingual 4.2 (LR2), Lingual 3.1 (LL1), Lingual 3.2 (LL2)
 • Precision wings brackets MA on Buccal 1.6 (UR6), Buccal 2.6 (UL6), Buccal 4.6 (LR6), Buccal 3.6 (LL6), Buccal 1.e (URe), Buccal 2.e (ULe), Buccal 4.e (LRe), Buccal 3.e (LLe)
Courtesy of Dr E. Rothier 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Final of Phase I
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 9 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 49 + 24 = 73
 • Mandibular: 49 + 24 = 73

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 4 days

Yorumlar

 • The chief concern for this treatment was the anterior diastema between 2.1 and 1.1
 • The closure of space was done without any modifications in the axial inclinations of the incisors, to not interfere with the eruption of 1.3 and 2.3
 • The correction of the class II was achieved using the mandibular-advancement with the Precision-wings feature

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: