Anterior Çapraz Kapanış
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Diyastema

Leveling curve of Spee
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
Elastics: Class II in Additional Aligners
Courtesy of Dr C. Clarke, 2019
Before picture of treatment

Teen case of the month

Dr C. Clarke

Dr. Quote: " It was an honor and privilege for me to work with the Invisalign system and this teen patient in order to provide him with a smile that he is proud to show."

Dr C. Clarke

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 16
 • Gender: male
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 26 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 60 + 29 + 14 = 103
 • Mandibulary: 60 + 29 + 14 = 103

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Utilize the Invisalign System
 • Bond attachments for retention
 • Anticipate Invisalign anterior attachments

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390