Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
IPR
Courtesy of Dr. G. Thiesen, 2019
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 32
 • Gender: male
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 43
 • Mandibulary: 46

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Overjet iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • During the orthodontic treatment, the maxillary and mandibular dental arches were aligned and maxillary and mandibular incisor inclinations have been improved
 • Ideal overjet was obtained at the end of treatment and overbite by intruding the anterior teeth
 • The gingival recession was improved by means of balanced functional occlusion and lingual root torque of the mandibular right central incisor

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged378
Click to compare enlarged390