Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 32
 • Cinsiyeti: erkek
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Dar Ark
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Ekspansiyon
 • İntrüzyon
 • Retraksiyon
 • IPR
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 1.5 (UR5)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized multi-plane attachments for molars (G7+) on Buccal 4.7 (LR7)
Courtesy of Dr. G. Thiesen 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
İlerleme

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 43
 • Mandibular: 46

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Yorumlar

 • During the orthodontic treatment, the maxillary and mandibular dental arches were aligned and maxillary and mandibular incisor inclinations have been improved
 • Ideal overjet was obtained at the end of treatment and overbite by intruding the anterior teeth
 • The gingival recession was improved by means of balanced functional occlusion and lingual root torque of the mandibular right central incisor

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded