Sınıf III
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf II
Courtesy of Dr R. Paula Pilosio, 2020
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 37
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 31
 • Mandibulary: 31

Aligner Wear time

 • 2 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera retainer
 • Mandibular: Vivera retainer

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

The following treatment goals were achieved:
- Right and left canine class I.
- Good canine guides right and left.
- Good expansion of both dental arches.
- The overbite was satisfactorily corrected thanks to the correct intrusion of the upper anterior teeth.
- Harmonic smile.
- The leveling of the spee curve was achieved.
- The middle lines were kept in their correct initial position.
- Good overjet and overbite.
- Corrected crowding of teeth.
- Fixed posterior crossbite.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged392