Sınıf I
,
Dar Ark
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık

Elastikler: Sınıf II
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
Ekspansiyon
,
IPR
Courtesy of Dr T. Komura, 2018
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 16
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 19 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 28 + 17 = 45
 • Mandibulary: 28 + 17 = 45

Aligner Wear time

 • 2 hafta

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Overjet iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • This patient wore her aligners more than 19 hours a day

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390