Sınıf I
,
Dar Ark
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık

Elastikler: Sınıf II
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
Ekspansiyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 16
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Full

Tanı özeti

 • Sınıf I ilişkisi
 • Dar Ark
 • Orta Hat Kayması
 • Mandibular orta hat sapması
 • Çapraşıklık

Kullanımı

 • Elastikler: Sınıf II
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Ekspansiyon
 • Ektrüzyon
 • IPR
 • Power Ridge Feature on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 3.1 (LL1)
 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized Extrusion Attachment (G3) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized Multiplane Feature (G4) on Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 1.3 (UR3)
 • Pressure Areas (G5) on Lingual 4.3 (LR3)
Courtesy of Dr T. Komura 2018

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 19 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 28 + 17 = 45
 • Mandibular: 28 + 17 = 45

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 2 hafta

Yorumlar

 • This patient wore her aligners more than 19 hours a day

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: