Class II div 2
,
Artmış overjet
,
Mandibular Retrognati
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Mandibular orta hat sapması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
 Spee Eğrisini Düzleştirme
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf II
Courtesy of Dr M. Simonetta, 2019
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 18
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 21 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 33 + 22 + 16 = 71
 • Mandibulary: 18 + 15 + 16 = 49

Aligner Wear time

 • Initial 10 days, refinements 7 days

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Significant improvement ofoverbite
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Although the patient had a severe class II and was at the end of her growth, she refused to extract or perform surgery
 • All treatment was performed to eliminate occlusal interference, such as deep bite and contraction of the upper arch, then opening the bite and expanding the upper arch.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk
Click to compare enlarged378