Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Dar Ark
,
Orta Hat Kayması

Distalizasyon
,
Ekspansiyon

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 10
 • Cinsiyeti: erkek
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign First

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Dar Ark
 • Orta Hat Kayması

Kullanımı

 • Distalizasyon
 • Ekspansiyon
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 3.3 (LL3)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 4.2 (LR2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.1 (UR1)
 • Optimized support attachment on upper laterals (G7) on Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized retention attachment (Phase 1) on Buccal 2.6 (UL6)
 • Optimized expansion support attachment (Phase 1) on Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 4.6 (LR6), Buccal 3.5 (LL5), Buccal 3.6 (LL6)
Courtesy of Dr. K. Kaku 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Final of Phase I
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Ark biçimi iyileştirildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 31 + 22 = 53
 • Mandibular: 31 + 22 = 53

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Invisalign aligner
 • Mandibular: Invisalign aligner